logo
หจก.มาเจสติค กู๊ด โปรดักส์

 

ขาย จำหน่าย เคมีภัณฑ์ สารเคมี สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร,ยา,เกษตร,ระบบน้ำ,สิ่งทอ,กระดาษ,อาหารสัตว์,เคมีก่อสร้าง ชุบโลหะ,เครื่องสำอางค์และอื่นๆ
หจก.มาเจสติค กู๊ด โปรดักส์ 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0123549005406
ฝ่ายขาย 086-319-5394 โทร 02-038-9699 แฟกซ์/โทร 02-046-5699
--------------------------------------------